Декларирам, че с изпращане на настоящото запитване давам изричното си съгласие на администратора РОСАНИ 2001 ООД да обработва моите лични данни (в това число IP и мейл адрес) за цел комуникация и последваща връзка с мен.

Лице за контакти:

Ани Пенева

Телефон:

+359 889 813 718

Email:

info@otslabni-bg.com

Адрес:

гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 482, до вх. 1